Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium degradácie farbív v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle / aut. Nikola Šoltýsová, Oľga Čižmárová, Ján Derco
  Šoltýsová Nikola ; 040000  Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 22-28
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prípad alachlór – účel, toxicita, odstraňovanie / aut. Oľga Čižmárová, Kamila Kollárová, Ján Derco
  Čižmárová Oľga ; 046290  Kollárová Kamila ; 040000 Derco Ján ; 046290
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 47-53
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ekotoxicita alachlóru a jeho degradačných produktov / aut. Oľga Čižmárová, Martin Vrabeľ, Ján Derco
  Čižmárová Oľga ; 046290  Vrabeľ Martin ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Odpadové vody 2020 / . S. 130-135
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Odstraňovanie mikropolutantov procesmi s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Oľga Čižmárová, Martin Vrabeľ
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Čižmárová Oľga ; 046290 Vrabeľ Martin ; 046290
  Odpadové vody 2020 / . S. 136-141
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Degradácia vybraných antibiotík oxidačnými procesmi s využitím ozónu / aut. Martin Vrabeľ, Teja Antončič, Oľga Čižmárová, Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn
  Vrabeľ Martin ; 046290  Antončič Teja Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290 Gotvajn Žgajnar Andreja
  Odpadové vody 2020 / . S. 87-91
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Granulovaný oxid železitý ako účinný adsorbent pri odstraňovaní päťmocného arzénu z vôd / aut. Ronald Zakhar, Ivana Zembjaková, František Čacho, Ján Derco
  Zakhar Ronald ; 046290  Zembjaková Ivana Čacho František ; 041000 Derco Ján ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 70, č. 6 (2020), s. 4-7
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study / aut. Ronald Zakhar, Ján Derco, František Čacho
  Zakhar Ronald ; 046290  Derco Ján ; 046290 Čacho František ; 041000
  CER Comparative European Research 2019 : . S. 61-64
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Barbora Urminská, Mária Valičková, Martin Vrabeľ, Oľga Čižmárová
  Derco Ján ; 046290  Urminská Barbora ; 046290 Valičková Mária Vrabeľ Martin ; 046290 Čižmárová Oľga ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 69, č. 3 (2019), s. 6-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco, Christian Griebler
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 Griebler Christian
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 74
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment / aut. Barbora Urminská, Ján Derco, Silvie Bony, Alain Devaux, Karol Šimkovič, Oľga Čižmárová
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290 Bony Silvie Devaux Alain Šimkovič Karol ; 046290 Čižmárová Oľga ; 046290
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 77
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok