Výsledky vyhľadávania

 1. Etalónové zariadenie na metrologickú kontrolu bezkontaktných očných tonometrov a umelá očná rohovka pre účely kalibrácií oftalmologických veličín pre toto zariadeni : podaná prihláška úžitkového vzoru PUV 243-2020 dňa 30.12. 2020 / aut. Jan Rybář, Peter Pavlásek, Stanislav Ďuriš, Branislav Hučko, Miroslav Chytil
  Rybář Jan ; 020020  Pavlásek Peter ; 020100 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Chytil Miroslav
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha