Výsledky vyhľadávania

 1. Použitie pokročilého fentonovského procesu na degradáciu chlórovaných polutantov
  Čižmárová Oľga ; 046290  Prousek Jozef (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2015 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92556
  bakalárska práca
  kniha

  kniha