Výsledky vyhľadávania

 1. Removal of Micropollutants by Ozone-Based Processes / aut. Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn, Oľga Čižmárová, Jozef Dudáš, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová
  Derco Ján ; 046290  Gotvajn Žgajnar Andreja Čižmárová Oľga ; 046290 Dudáš Jozef ; 046230 Sumegová Lenka Šimovičová Katarína
  Processes . Vol. 9, iss. 6 (2021), s. 1-49
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Vplyv lindánu a jeho degradačných produktov na biologické odstraňovanie organického znečistenia / aut. Alexandra Horná, Ján Derco, Oľga Čižmárová
  Horná Alexandra ; 040000  Derco Ján ; 046290 Čižmárová Oľga
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 220-221
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Odstraňovanie reziduálnych farbív z odpadových vôd celulózo-papierenského priemyslu / aut. Nikola Šoltýsová, Ján Derco, Oľga Čižmárová
  Šoltýsová Nikola ; 046290  Derco Ján ; 046290 Čižmárová Oľga
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 59-59
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Alachlor-ecotoxicity of ozonation by-products / aut. Oľga Čižmárová, Ján Derco, Ronald Zakhar
  Čižmárová Oľga  Derco Ján ; 046290 Zakhar Ronald ; 046290
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 14, iss. 1 (2021), s. 79-85
  https://sciendo.com/pdf/10.2478/acs-2021-0010
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Štúdium degradácie farbív v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle / aut. Nikola Šoltýsová, Oľga Čižmárová, Ján Derco
  Šoltýsová Nikola ; 040000  Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 22-28
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Ekotoxicita alachlóru a jeho degradačných produktov / aut. Oľga Čižmárová, Martin Vrabeľ, Ján Derco
  Čižmárová Oľga ; 046290  Vrabeľ Martin ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Odpadové vody 2020 / . S. 130-135
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Prípad alachlór – účel, toxicita, odstraňovanie / aut. Oľga Čižmárová, Kamila Kollárová, Ján Derco
  Čižmárová Oľga ; 046290  Kollárová Kamila ; 040000 Derco Ján ; 046290
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 47-53
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odstraňovanie mikropolutantov procesmi s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Oľga Čižmárová, Martin Vrabeľ
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Čižmárová Oľga ; 046290 Vrabeľ Martin ; 046290
  Odpadové vody 2020 / . S. 136-141
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Toxicita odpadových vôd celulózo-papierenského priemyslu / aut. Nikola Šoltýsová, Oľga Čižmárová, Ján Derco
  Šoltýsová Nikola ; 040000  Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 331-332
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Degradácia vybraných antibiotík oxidačnými procesmi s využitím ozónu / aut. Martin Vrabeľ, Teja Antončič, Oľga Čižmárová, Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn
  Vrabeľ Martin ; 046290  Antončič Teja Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290 Gotvajn Žgajnar Andreja
  Odpadové vody 2020 / . S. 87-91
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok