Výsledky vyhľadávania

 1. Humanizácia vo výučbovom procese STU
  Vašková Ľubica  Zajacová Jana ; 010350
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 112-115
  humanizácia interakcia učiteľ-študent kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. K úlohe sociálnych a humanitných vied na technických univerzitách
  Bernát Libor  Zajacová Jana ; 010350
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 5-12
  technická vysoká škola sociálne a humanitné vedy výučba kalokagatia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Kreatívne myslenie a argumentačné mapy
  Bernát Libor  Zajacová Jana ; 010350
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : . CD-ROM, s. 5-10
  kritické myslenie myšlienkové mapy argumentačná mapa kreatívne myslenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Študenti zo Slovenska na Vysokej škole inžinierskeho staviteľstva ČVUT v Prahe v medzivojnovom období z aspektu stredných škôl
  Bernát Libor ; 010350  Zajacová Jana ; 010350
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : . CD-ROM, s. 14-22
  študenti vysoká škola stavebná stredná škola druhy stredných škôl maturita vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Perspektíva autorizácie inžinierskych geológov a geotechnikov na európskej úrovni
  Frankovská Jana ; 010150  Zajacová Jana ; 010350
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [9] s.
  horninové prostredie autorizácia geoinžinierov inžinierska geológia geotechnika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Význam sociálnej komunikácie pre študentov technických vysokých škôl
  Bernát Libor ; 010350  Zajacová Jana ; 010350
  Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách : . CD-ROM, s. 5-11
  študenti sociálna komunikácia vysoká škola technická
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Legislative aspects of landslides stabilization design in Slovakia
  Frankovská Jana ; 010150  Zajacová Jana ; 010350 Durmeková Tatiana
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 1. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 887-892
  geologic law ground engineering european standardization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Európska perspektíva odborníkov – Geoinžinierov
  Zajacová Jana ; 010350  Frankovská Jana ; 010150
  Geotechnika : . Roč. 18, č. 3 (2015), s. 34-35
  inžiniersky geológ geotechnik autorizácia
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Význam výučby práva pre študentov stavebnej fakulty
  Zajacová Jana ; 010350 
  Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách : . CD-ROM, s. 109-114
  investičná výstavba nehnuteľnosti zmluvné vzťahy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Legal aspects of tenancy housing in the Slovak republic
  Zajacová Jana ; V350 
  Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti : . CD ROM, s. 157-161
  termination of tenancy tenancy housing tenancy contract
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok