Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Delphi Slovensko, spol. s r.o., Senica
  Huttová Lena  Čambálová Iveta (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov kritériá hodnotenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58386
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d.
  Chvílová Miroslava  Čambálová Iveta (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58263
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh aplikácie progresívnych trendov v oblasti podnikovej kultúry v podmienkach priemyselných podnikov v SR
  Morvayová Blanka  Čambálová Iveta (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  podniková kultúra konkurencieschopnosť corporate culture competitiveness
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58395
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia podniku Motory International, s.r.o. = Proposal for improvement of a business management organization structure in the company of "Motory International, s.r.o." : Diplomová práca
  Miskolcziová Adriana  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  organizačné štruktúry riadenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Optimalizácia podnikovej kultúry v spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava = Optimization of organizational culture in company Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava : Diplomová práca
  Rauová Tatiana  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 92 s príl (1 CD-ROM)
  podniková kultúra
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na zdokonalenie podnikovej kultúry v spoločnosti VS - Mont, s. r. o. = Proposal for improvement of corporate culture in the company VS - Mont, s. r. o. : Diplomová práca
  Štrbáková Andrea  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 74 s Prílohy, 1 CD-ROM
  podniková kultúra analýza aspektovo-orientovaná
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Johnson Controls, s. r. o. = Proposal of improvement the system employee appraisal in company Johnson Controls, Ltd. : Diplomová práca
  Kováčová Slavomila  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 85 s Prílohy, 1 CD-ROM
  ľudské zdroje hodnotenie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky tvorby osobnej kariéry zamestnancov v spoločnosti Tatramat Quasar, a. s. Poprad = Suggestion methodics of personal career creation of employees in company Tatramat Quasar, a. s. Poprad : Diplomová práca
  Martančíková Gabriela ; M3000  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 89 s Prílohy, 1 CD-ROM
  kariéra nábor vzdelávanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov priemyselných podnikov = Suggestion of model of performance management of employees in industrial companies : Diplomová práca
  Sersenová Lenka  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s Prílohy, 1 CD-ROM
  výkonnosť riadenie výkonnosti
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zdokonalenia odbornej prípravy zamestnancov v spoločnosti SE-Enel, a.s. = Proposal for the improvement of technical preparation of SE-Enel a.s. : Diplomová práca
  Rybanský Peter  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 92 s príl (1 CD-ROM)
  odborná príprava zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha