Výsledky vyhľadávania

 1. Sledovanie stopových množstiev iónov železa v roztoku pomocou povrchovo upravených uhlíkovývh mikroelektród
  Horváth Zoltán  Barančok Drahoslav (škol.) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003
  FEI ; . - 44 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie zdokonalenej voltcoulometrickej metódy na detekciu stopových koncentrácií kovových iónov
  Štefunko Marek ; E  Barančok Drahoslav (škol.) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 56 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Elektródy elektrochemických mikrosenzorov modifikované monomolekulárnymi vrstvami
  Decsiová Helena  Barančok Drahoslav (škol.) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 51 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha