Výsledky vyhľadávania

 1. Ion Selectivity of Poly(3-Pentylmethoxytiophene) LB-Layer Modified Carbon-Fiber Microelectrode as a Consequence of the Second Order Filtering in Voltcoulometry
  Gmucová Katarína  Weis Martin ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150 Pavlásek Juraj
  Journal of Biochemical and Biophysical Methods . Vol. 70 (2007), s.385-390
  LB depozícia kinetika redox reakcií voltametria
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Ordered Arrays of Metallic Nanoparticles for Nanoelectronics
  Röschlová Jana ; E150  Weis Martin ; E150 Vančo Marek ; E060 Barančok Drahoslav ; E150 Vajda Ján ; E060 Cirák Július ; E060
  Junior Scientist Conference 2006 : . s.165-166
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ordered Thin Films of Magnetic Nanoparticles
  Röschlová Jana ; E150  Weis Martin ; E150 Šatka Alexander ; E030 Plecenik Tomáš Pištora J. Petridis D. Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060
  Advances in Electrical and Electronic Engineering . Vol. 5, No. 1-2 (2006), s.358-361
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Ordered Arrays of Magnetic Nanoparticles: LB Preparation and Physical Properties
  Röschlová Jana ; E150  Weis Martin ; E150 Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Červeň Ivan ; E150
  15th Conference of Slovak and Czech Physicists : . s.71-72
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Order in Low-Dimensional Systems: the Langmuir Film Study
  Weis Martin ; E150  Vančo Marek ; E060 Röschlová Jana ; E150 Cirák Július ; E060 Barančok Drahoslav ; E150 Vajda Ján ; E060
  Junior Scientist Conference 2006 : . s.187-188
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Novel Materials for Molecular Electronics and Their Characterization
  Weis Martin ; E150  Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150 Vajda Ján ; E060
  Advances in Electrical and Electronic Engineering . Vol. 5, No. 1-2 (2006), s.369-372
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Electrical Characterization of Thin Layer Materials: Destructive and Non-Destructive Irreversible Processes in Langmuir Films
  Barančok Drahoslav ; E150  Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150 Vajda Ján ; E060 Weis Martin ; E150
  Komunikácie. Communications . Roč. 8, č. 1 (2006), s.10-12
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Orientational Polarization in 2-Dimensional Molecular Systems
  Vajda Ján ; E060  Weis Martin ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150
  14. Konferencia slovenských fyzikov : . s.27-28
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Measurement of Molecular Orientational Order in Cell Membrane Models by the MDC Technique
  Barančok Drahoslav ; E150  Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150 Vajda Ján ; E060 Weis Martin ; E150
  Coherence and Electromagnetic Fields in biological Systems : . s.103-105
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Ordered Arrays of Magnetic Nanoparticles-LB Preparation and Physical Properties
  Röschlová Jana ; E150  Weis Martin ; E150 Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Pištora J. Petridis D. Šatka Alexander ; E030
  15. conference of Slovak and Czech Physicists. Proceedings of abstract : . s.S7P3
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok