Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv starnutia materiálov na vlastnosti dokumentov skúmaných v kriminalisticko-technických analýzach
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.08.2021 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : D-MACH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136557
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
  Stojkovičová Danica ; 049160  Reháková Milena ; 049000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.08.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, strojárstvo ; Študijný program : D-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146216
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
  Belányiová Eva ; 049160  Reháková Milena ; 049160 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.21. technológia makromolekulových látok ; Študijný program : D-TPOLMI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94489
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Štúdium vlastností bioaktívneho prípravku z odpadových roztokov po leptaní plošných spojov : Obh. 13.12.1992 / [aut.]Reháková,Milena
  Reháková Milena ; C9160 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1991 . - 150 s : Obr.,tab.,lit
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT1000
  kniha

  kniha