Výsledky vyhľadávania

 1. Using infrared luminescence to study crystal violet lactone in carbonless papers / aut. Silvia Stašková, Milena Reháková, Michal Oravec, Andrea Jabconová
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Oravec Michal Jabconová Andrea
  Chemical Papers / . Vol. 75, iss. 8 (2021), s. 4099-4111
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11696-021-01641-8
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania / aut. Silvia Stašková, Milena Reháková, Dominika Miklovičová
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Miklovičová Dominika
  Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020 : . S. 158-165
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie výskumu farebnosti / aut. Andrea Urlandová, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Urlandová Andrea ; 053130  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049000
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 sp.iss. (2020), s. 9
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 4. The influence of conservation treatment by using low-temperature atmospheric plasma on stability of colour layer / aut. Katarína Vizárová, Nina Lalíková, Simona Klempová, Katarína Čížová, Radko Tiňo, Milena Reháková
  Vizárová Katarína ; 049380  Lalíková Nina Klempová Simona ; 040000 Čížová Katarína ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Reháková Milena ; 049160
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 61-61
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Brown-gray inks in art collections / aut. Milena Reháková, Izabela Vajová, Katarína Vizárová, Michal Čeppan
  Reháková Milena ; 049160  Vajová Izabela ; 049380 Vizárová Katarína ; 049380 Čeppan Michal ; 049160
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 44-45
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu grafických záznamov / aut. Simona Klempová, Milena Reháková, Katarína Vizárová, Radko Tiňo, Lenka Lopatková
  Klempová Simona ; 040000  Reháková Milena ; 049160 Vizárová Katarína ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Lopatková Lenka ; 040000
  XVII. seminář restaurátorů a historiků . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 7. Perspektywy zastosowania zrównoważonego oczyszczania powierzchni tkanin zabytkowych / aut. Aldona Jedrusik, Milena Reháková
  Jedrusik Aldona ; 049160  Reháková Milena ; 049160
  Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków . S. 16-16
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Čistenie a sterilizácia nízkoteplotnou atmosférickou plazmou v procesoch konzervovania prírodných organických materiálov / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049160
  Zborník Slovenského národného múzea - História . S. 49-60
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Utilization of Low-Temperature Plasma in Preservation of Cultural Heritage / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049160
  5th International Congress on Chemistry for Cultural Heritage 2018, ChemCH2018, 3-7 July, 2018, Bucharest : . S. 108-109
  low temperature plasma cleaning disinfecting organic substrates
  článok zo zborníka
  AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Study of changes of writing inks on the paper documents / aut. Silvia Stašková, Aleš Ház, Milena Reháková
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Ház Aleš ; 049380
  Proceedings 8th Conference on information and graphic arts technology, Ljubljana, Slovenia, 7-8 June 2018 . S. 248-251
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok