Výsledky vyhľadávania

 1. Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania : Spráca k projektu č. 064-013STU-8/2008
  Katuščák Svetozár ; C9380  Bakoš Dušan ; C9370 Jablonský Michal ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380 Kazíková Jana ; C9380 Kosinková Jana ; C9380 Szitás Attila ; C9380 Reháková Milena ; C9160 Hrivnák Ján Figedyová Soňa Havlínová Bohuslava ; C9160 Maková Alena Brezová Vlasta ; C5210 Tölgyessy Peter Hroboňová Katarína ; C1180 Lehotay Jozef ; C1180 Hanus Jozef ; C9380 Fekete Roman ; J0040 Hubáček Zdeněk ; C9380 Vodný Štefan Klvanová Jana Cvečková Ľubica Varga Maroš Harcsová Gundová L.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009
  ISBN 978-80-227-3223-9
  XXX
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007
  Tiňo Radko ; C9380  Vizárová Katarína ; C9380 Reháková Milena ; C9160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 60s
  ISBN 978-80-227-2757-0
  XXX
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (27) - článok
  kniha

  kniha

 3. Spôsoby úpravy archívnych papierových nosičov.
  Havlínová Bohuslava ; C9160  Maková Alena Katuščák Svetozár ; C9380 Čeppan Michal ; C9160 Mikula Milan Reháková Milena ; C9160 Čepcová Katarína
  2005
  ISBN PV 109-2005
  XXX
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha