Výsledky vyhľadávania

 1. Kontinuálne laboratórne modelovanie aktivácie s nosičom nárastovej biomasy : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 030/2011
  Drtil Miloslav ; C6290  Galbová Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vplyvu prídavku externých organických substrátov vyhnívacích nádrží na ČOV Poprad a Stará Ľubovňa : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 031/2011
  Drtil Miloslav ; C6290 
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 8 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Vyhodnotenie laboratórnych testov inhibície nitrifikácie : Výskumná správa k zmluve o dielo č. 50/10
  Drtil Miloslav ; C6290  Babjaková Lenka Galbová Katarína Jonatová Ivana Kolesárová Nina ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2010 . - 7 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha