Výsledky vyhľadávania

 1. Zrážanie a opätovné získavanie fosforu na ČOV
  Daňová Patrícia ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144999
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Odstraňovanie fosforu z biologicky vyčistenej odpadovej vody
  Jagnešáková Monika ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135722
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov
  Žulkovský Ján ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151214
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
  Karlovská Ines ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126381
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd
  Guzikiewiczová Eva ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126558
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Výpočet aktivácie s odstraňovaním dusíka a fosforu - nitrifikácia s predradenou denitrifikáciou a biologicko chemické odstraňovanie fosforu
  Bienská Zuzana ; 046000  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127199
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov - aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou a odstraňovaním fosforu
  Petrová Alexandra ; 046000  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119501
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora
  Bergelová Nikola ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117889
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Zvýšené biologické odstraňovanie fosforu na reálnych mestkých ČOV
  Herda Dávid ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117939
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Základný výpočet čistiarne odpadových vôd (ČOV)
  Kúdela Pavol ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110473
  bakalárska práca
  kniha

  kniha