Výsledky vyhľadávania

 1. Podmienky pre nitritáciu v odpadových vodách
  Karlovská Ines ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 01.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157669
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Štúdia optimálneho nakladania s odpadovou vodou v obci Hrabovka
  Hudecová Silvia ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 31.05.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157706
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Štúdium možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne
  Bienská Zuzana ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150693
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Odstraňovanie fosforu z odpadových vôd a možnosti jeho opätovného využívania
  Petrová Alexandra ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150788
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka
  Bavaresco Nikola ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150981
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
  Kúdela Pavol ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143031
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Komplexný výpočet mestských ČOV
  Tabiš Matúš ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153272
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Water Management in Vietnam - Problems and Solutions
  Nguyen Thi Tuoi ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143265
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Príprava podkladov pre proces IPKZ na environmentálnu technológiu
  Timár Peter ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136426
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Vysokoúčinná nitritácia kalových vôd – vplyv substrátovej a produktovej inhibície a regulácie pH
  Poláková Denisa ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136346
  diplomová práca
  kniha

  kniha