Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatívne metódy odstraňovania nutrientov z odpadových vôd
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 04.08.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136566
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Odstraňovanie dusíka z odpadových vôd - možnosti využitia nitritácie a denitritácie
  Imreová Zuzana ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 30.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100674
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie železitých a hlinitých solí na ČOV, stokových sieťach a v procesoch tvorby bioplynu
  Pavúk Ján ; 046290  Drtil Miloslav (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 26.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101210
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie pružných polyuretánových pien v chémii a technológii vody : Obh. 12.11.1991 / [aut.]Drtil,Miloslav
  Drtil Miloslav ; C6290 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1991 . - 108 s : Obr.,tab.,lit
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT1000
  kniha

  kniha