Výsledky vyhľadávania

 1. Possibilities of Phosphorus Recovery from Liquid Waste in Wastewater Treatment Plant / aut. Stanislava Kecskésová, Bibiána Kožárová, Anna Grenčíková, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Kožárová Bibiána ; 046290 Grenčíková Anna ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Chemické listy . Vol. 114, iss. 4 (2020), s. 257-264
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Chemical dissolution of struvite precipitates in pipes from anaerobic sludge digestion / aut. Stanislava Kecskésová, Zuzana Imreová, Marek Martonka, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 Martonka Marek Drtil Miloslav ; 046290
  Chemical Papers / . Vol. 74, iss. 8 (2020), s. 2545-2552
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Phosphorus Recovery from The Sewage Sludge and Sewage Sludge Ash / aut. Stanislava Kecskésová, Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Chemické listy . Vol. 114, iss. 5 (2020), s. 341-348
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Eliminácia zápachu z kanalizácie pomocou železnatých iónov / aut. Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Imreová Zuzana ; 046290  Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 127-130
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Fosfor z ČOV – súčasť odpadu alebo žiadaný produkt? / aut. Stanislava Kecskésová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava  Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Kaly a odpady 2020 . S. 120-126
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Odstraňovanie a opätovné získavanie fosforu z odpadových vôd / aut. Bibiána Kožárová, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 174-175
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Štúdium možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne / aut. Ronald Zakhar, Zuzana Bienská, Miloslav Drtil, Marek Béreš
  Zakhar Ronald ; 046290  Bienská Zuzana Drtil Miloslav ; 046290 Béreš Marek
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 95-102
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Rozpúšťanie struvitu ako prevádzkového problému / aut. Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil, Stanislava Kecskésová
  Imreová Zuzana ; 046290  Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Kecskésová Stanislava
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 131-134
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zrážanie fosforu z odpadových a kalových vôd / aut. Bibiána Kožárová, Stanislava Kecskésová, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Kecskésová Stanislava Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Kaly a odpady 2020 . S. 167-173
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Phosphorus removal and recovery from wastewater / aut. Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . S. [1-9]
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok