Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie mikrobiologického zloženia anoxickej granulovanej biomasy vypestovanej na dvoch rôznych organických substrátoch
  Galbová Katarína  Žiláková Ľubomíra Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  anoxická granulovaná biomasa mikroskopické pozorovanie USB reaktor
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Priebeh anoxickej granulácie v USB reaktore s použitím dvoch rôznych druhov g-fázy
  Jonatová Ivana  Kolesárová Nina ; C6290 Babjaková Lenka Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  USB reaktor anoxická granulovaná biomasa g-fáza
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparison of anoxic granulation in USB reactor with various inocula
  Galbová Katarína  Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulation post-denitrification USB reactor inoculum
  XXX
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Denitrification in USB reactor with granulated biomass
  Pagáčová Petra  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulated biomass, dentrification in USB reactor, inoculum for anoxic granulation
  XXX
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Possibilities of storage granulated anoxid
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  post-denitrification USB reactor granular anoxic biomass storage of granular anoxic biomass
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Anoxická granulácia v USB reaktore od laboratórneho výskumu až po poloprevádzku
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Anoxická granulácia v poloprevádzkovom modeli zaradeného denitrifikačného USB reaktora
  Babjaková Lenka  Galbová Katarína Jonatová Ivana Drtil Miloslav ; C6290
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výpočet vybraných parametrov mestských ČOV - námet do diskusie
  Drtil Miloslav ; C6290 
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Možnosti uskladnenia anoxickej granulovanej biomasy v denitrifikačnom USB reaktore
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Babjaková Lenka Pagáčová Petra
  2010
  postdenitrifikácia USB reaktor anoxická granulovaná biomasa uskladnenie anoxickej granulovanej biomasy
  XXX
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Anoxic Granulation in USB Reactor with Various External Substrates
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290 Pagáčová Petra
  2010 . - 2 s
  post-denitrification anoxic granulation
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok