Výsledky vyhľadávania

 1. Osobné ochranné a záchranné prostriedky [elektronický zdroj] /] / aut. Peter Rantuch, Karol Balog ; rec. Anton Osvald, Jozef Martinka
  Rantuch Peter ; M5000  Balog Karol ; M5000 Osvald Anton (rec.) Martinka Jozef ; M5000 (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - CD-ROM, 209 s.
  ISBN 978-80-8096-216-6
  osobné ochranné pracovné prostriedky BOZP
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Audity kvality, bezpečnosti a environmentu / aut. Karol Balog, Ivan Koblen, Renáta Nováková ; rec. Jozef Hrubec ; rec. Renáta Nováková
  Balog Karol ; M5000  Koblen Ivan ; 065000 Hrubec Jozef (rec.) Nováková Renáta (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - 291 s.
  ISBN 978-80-8096-223-4
  audity kvality bezpečnosť environment
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Environmentálna chémia. Návody na cvičenia / aut. Maroš Sirotiak, Anna Michalíková ; rec. Karol Balog, Iveta Nagyová [elektronický zdroj]
  Sirotiak Maroš ; M5000  Michalíková Anna ; M5000 Balog Karol ; M5000 (rec.) Nagyová Iveta (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - CD-ROM, 224 s.
  ISBN 978-80-8096-222-7
  environmentálna chémia
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Požiarne inžinierstvo [elektronický zdroj]
  Martinka Jozef ; M5000  Balog Karol ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2014 . - online, 201 s
  ISBN 978-80-8096-203-6
  požiarne inžinierstvo
  https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=71208;download=102009
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Základy požiarneho inžinierstva [elektronický zdroj] : Návody na cvičenia
  Martinka Jozef ; M5000  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Osvald Anton (rec.) Soldán Maroš (rec.) ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2013 . - 184 s
  ISBN 978-80-8096-182-4
  požiarne inžinierstvo
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Technologické a prírodné havárie
  Tureková Ivana ; M5000  Kuracina Richard ; M5000 Balog Karol ; M5000 Martinka Jozef ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2012 . - 232 s
  ISBN 978-80-8096-154-1
  Havárie technologické prírodné havárie
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov
  Jelemenský Ľudovít ; C6230  Labovský Juraj ; C6230 Labovská Zuzana ; C6230 Markoš Jozef ; C6230 Balog Karol (rec.) ; M5000 Bernatik Aleš (rec.) Mičíková Alica (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 112 s. [8,869 AH
  ISBN 978-80-227-3803-3
  skriptá
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF5160
  Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov

  kniha

 8. Inžinierstvo pracovného prostredia
  Balog Karol ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 115 s., 11 obr., 43 tab
  ISBN 80-227-2574-9
  pracovné prostredie
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Priemyselná toxikológia
  Balog Karol ; M5000  Tureková Ivana ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 160 s
  ISBN 80-227-2337-1
  toxikológia
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  kniha

  kniha

 10. 10.Chémia

  Chémia
  Škárka Bohumil ; M390  Balog Karol ; M5000 Fendrich Emil ; M390 Hostin Stanislav ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2005
  skriptá
  kniha

  kniha