Výsledky vyhľadávania

 1. Gefahrenstoffe am Arbeitsplatz durch Formaldehyd in Baumaterialien : Dokument Nr. V170897
  Scarafilo Domenico  Balog Karol ; M5000
  2011 . - 95 s
  ISBN 978-3-640-90353-5
  http://www.grin.com/
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Wissenschaftlicher Auswertung von Energetischer Sanierung : Dokument Nr. V178389
  Scarafilo Domenico  Balog Karol ; M5000
  Neuenbürg, 2011 . - 54 s
  ISBN 978-3-656-00610-7
  http://www.grin.com/
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Výskum životného cyklu a ekologizácia obrábania : Záverečná správa o riešení projektu APVV-99-P01905. Termín riešenia: august 2005 až júl 2007
  Svetský Štefan (ved. výsk. tímu) ; M250  Balog Karol (člen výsk. tímu) ; M5000 Deanko Peter (člen výsk. tímu) Gerulová Kristína (člen výsk. tímu) ; M5000 Jasenák Jozef (člen výsk. tímu) ; M390 Králiková Ružena (člen výsk. tímu) Soldán Maroš (člen výsk. tímu) ; M5000 Tanuška Pavol (člen výsk. tímu) ; M6000 Tureková Ivana (člen výsk. tímu) ; M5000 Pauliková Alena (člen výsk. tímu) Suran Pavol (člen výsk. tímu)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007 . - 10 s
  výskumy životný cyklus ekologizácia
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha