Výsledky vyhľadávania

 1. Heat flux influence on burning propagation of wood products
  Hirle Siegfried ; 065000  Balog Karol ; 065000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.08.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : D-IBE . - 119 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73349
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Štúdium procesu tvorby tepla pri bezplameňovom a plameňovom horení drevených peliet
  Horváth Jozef ; M5000  Balog Karol (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : D-IBE . - 145 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UBEK, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101469
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Analýza bezpečnostných rizík zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí
  Štefanková Jarmila ; 065000  Balog Karol (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.12.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : D-IBE . - 100 s.+príl. 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD) - STU MTF v Trnave UBEK, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80633
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analyse auf Sicherheit und Hygienerisiko von Baumaterialien auf Pilzbefall die für den Innenbereich Hergestellt werden
  Scarafilo Domenico ; 065000  Balog Karol (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.05.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : D-IBE . - 214 s. autoreferát

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73350
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov : dizertačná práca
  Pastier Martin ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 97s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety explosion fire požiar
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91456
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in single-storey warehouses : dissertation thesis
  Jaspers Rainer Josef ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 2 zv., 258 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64056
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky
  Turek Ľudovít ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 140 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety accident nuclear safety havária jadrová bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54548
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov
  Kordošová Miroslava ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 127 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment hodnotenie rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46116
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov
  Hrušovský Ivan ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 143 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66792
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva = Influence of external condition on ignition of wood and materials on the base of wood : Dizertačná práca
  Chrebet Tomáš ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 138 s príl
  lignocelulózové materiály pyrolýza zápalnosť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha