Výsledky vyhľadávania

 1. Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov a spôsob stanovenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti a/alebo v izolácii vodičov elektrického kábla : patentová prihláška č. 44-2018, dátum podania prihlášky: 17.05.2018, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia patentovej prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPV SR č. 12/2019. Platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8612, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 05.11.2019 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Sulová Janka
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/44-2018
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Aparatúra na stanovenie minimálnej teploty iniciácie horľavých kvapalín a spôsob : prihláška patentu č. 8-2017, dátum podania prihlášky: 30.1.2017, stav: zverejnená prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 2.8.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Roman Čička
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Čička Roman ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/8-2017
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha