Výsledky vyhľadávania

 1. Zapojenie ovládania na aktiváciu a časovanie zapálenia pyrotechnického palníka : prihláška úžitkového vzoru č. 208-2018, dátum podania prihlášky: 22.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPVSR č. 06/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8620, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 05.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Milan Marônek, Štefan Václav, Karol Balog, Jozef Bárta
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Marônek Milan ; 063100 Václav Štefan ; 063600 Balog Karol ; 065000 Bárta Jozef ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/208-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami : prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019 / aut. Jozef Martinka, Tomáš Štefko, Peter Rantuch, Karol Balog, Štefan Václav
  Martinka Jozef ; 065300  Štefko Tomáš ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065200 Václav Štefan ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/54-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou : prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019 / aut. Marek Tomaštík, Jiří Konečný, Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Tomaštík Marek  Konečný Jiří Martinka Jozef ; 065300 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065200
  Praha : ÚPV ČR, 2019 . - 5 s.
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.hitlist.ShowHitList#docbody
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Spôsob dodatočného stanovenia teploty termickej modifikácie dreva : prihláška úžitkového vzoru č. 169-2018, dátum podania prihlášky: 12.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.3.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8526, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2019 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Hana Kobetičová, Karol Balog, Denis Benko
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Kobetičová Hana ; 065300 Balog Karol ; 065000 Benko Denis ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/169-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Expozičná komora na vystavenie materiálov prostrediu s nastaviteľnými parametrami : prihláška úžitkového vzoru č. 173-2018, dátum podania prihlášky: 16.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 04.02.2019, Vestník ÚPV SR č. 02/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8482, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.07.2019 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/173-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov : prihláška úžitkového vzoru č. 175-2018, dátum podania prihlášky: 17.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.2.2019, Vestník ÚPV SR č. 02/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8491, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.07.2019 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Sulová Janka
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5. s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/175-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Meracia zostava s kónickým kalorimetrom na meranie požiarneho rizika horľavých kvapalín : platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8203, prihláška č. 260-2017, dátum podania: 22.11.2017, dátum zverejnenia: 4.4.2018, Vestník ÚPV SR č. 04/2018, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2018. Zverejnená patentová prihláška č. 119-2017, dátum podania patentovej prihlášky: 22.11.2017, dátum zverejnenia patentovej prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019 aut. Jozef Martinka, Peter Šimon, Karol Balog, Peter Rantuch
  Martinka Jozef ; 065300  Šimon Peter ; 045210 Balog Karol ; 065000 Rantuch Peter ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 8 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/260-2017
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/119-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. Zapaľovacia pec : prihláška úžitkového vzoru č. 5037-2016, dátum podania prihlášky: 10.06.2016, dátum zverejnenia: 03.01.2017, Vestník ÚPV SR č. 01/2017 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7833, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.07.2017 aut. Jozef Martinka, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/5037-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Rozvírovacie zariadenie pre výbušné prachy : prihláška úžitkového vzoru č. 5036-2016, dátum podania prihlášky: 06.06.2016, dátum zverejnenia: 03.10.2016, Vestník ÚPVSR č. 10/2016 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog, Martin Pastier
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000 Pastier Martin
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 8 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=852547
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha