Výsledky vyhľadávania

 1. Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce / aut. Marek Rolinec, Karol Balog
  Rolinec Marek ; 065000  Balog Karol ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 87-96
  Construction safety human reliability human behaviour effective safety communication
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_10_2019_Rolinec.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Nástroje na prevenciu ľudských chýb použiteľné pri rizikových činnostiach / aut. Marek Rolinec, Karol Balog
  Rolinec Marek ; 065000  Balog Karol ; 065000
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2019 : . S. 1-8
  nástroje ľudského správania rizikové činnosti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Marek Rolinec, Jiří Pokorný, Karol Balog, Petr Kučera, Marek Rybakowski, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Rolinec Marek ; 065000 Pokorný Jiří Balog Karol ; 065200 Kučera Petr Rybakowski Marek Sulová Janka
  Safety . Vol. 5, iss. 3 (2019), s. 1-16
  electrical cables electrical energy fire risk safety
  https://www.mdpi.com/2313-576X/5/3
  https://www.mdpi.com/2313-576X/5/3/44/htm
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Martina Hladová, Janka Sulová, Aleš Nečas, Denis Benko, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Hladová Martina ; 065000 Sulová Janka Nečas Aleš ; 065000 Benko Denis ; 065000 Balog Karol ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 29-40
  electrical cables fire risk fire load
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_3_2019_Martinka.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread / aut. Aleš Nečas, Jozef Martinka, Igor Wachter, Tomáš Štefko, Martina Hladová, Denis Benko, Karol Balog, Libor Ševčík
  Nečas Aleš ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 Wachter Igor ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Hladová Martina ; 065000 Benko Denis ; 065000 Balog Karol ; 065200 Ševčík Libor
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 41-48
  electrical cables ignition flame spread rate safety
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_4_2019_Ne%C4%8Das.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Influence of fissures in timber on the charring rate / aut. Jaroslav Sandanus, Zuzana Kamenická, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Karol Balog
  Sandanus Jaroslav ; 010190  Kamenická Zuzana Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Balog Karol ; 065200
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 229-234
  fire resistance charring rates timber
  https://books.google.sk/books?id=222PDwAAQBAJ&pg=PA229&lpg=PA229&dq=%22Influence+of+fissures+in+timber+on+the+charring+rate%22&source=bl&ots=q4cgO9UldZ&sig=ACfU3U1bYbOO2EV747clZ-yZqggVSq9m9w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwje8f68kr_lAhUEb1AKHRKpCOoQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%22Influence%20of%20fissures%20in%20timber%20on%20the%20charring%20rate%22&f=false
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Meranie, objektivizácia a posúdenie vplyvu primárneho zdroja hluku a vibrácií v závodoch na výrobu cementu / aut. Pavol Čekan, Karol Balog, Lívia Vávrová
  Čekan Pavol ; 065200  Balog Karol ; 065000 Vávrová Lívia
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018 : . S. 13
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Dispersed dusts studies: pyrotechnic compositions for igniter / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog, Matej Menčík
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000 Menčík Matej ; 065000
  New Trends in Research of Energetic Materials : . CD-ROM, s. 780-787
  pyrotechnic mixtures igniter
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Meranie požiarno-bezpečnostných parametrov zvírených prachov v komore KV-150 M2 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog, Matej Menčík
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000 Menčík Matej ; 065000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018 : . S. 42-44
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Posúdenie rizík spojených s rekonštrukčnými prácami pri ochrane podzemných oceľových potrubí / aut. Pavol Čekan, Karol Balog, Matej Jeluš
  Čekan Pavol ; 065200  Balog Karol ; 065000 Jeluš Matej
  Bezpečná práca : . Vol. 49, iss. 4 (2018), s. 19-31
  riziká riziká environmentálne Potrubia oceľové
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok