Výsledky vyhľadávania

 1. Priemyselná toxikológia
  Poór Róbert ; M390  Balog Karol ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2000
  XXX
  kniha

  kniha

 2. Teória a prax požiarnej ochrany. II. diel
  Balog Karol ; M5000  Janto Drahomír
  Bratislava : Akadémia policajného zboru, 1998
  ISBN 80-8054-080-2
  XXX
  kniha

  kniha

 3. Nebezpečné látky
  Balog Karol ; M5000 
  Finest, 1996
  XXX
  kniha

  kniha

 4. Nebezpečné látky, bezpečná doprava a manipulácia s nebezpečnými látkami
  Balog Karol ; M5000 
  Bratislava : Finest, 1996
  XXX
  kniha

  kniha

 5. Reakcia celulózových materiálov na oheň a proces horenia
  Balog Karol ; M5000 
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1995
  XXX
  kniha

  kniha

 6. Nové smery v oblasti aplikácie environmentálne akceptovateľných halónových alternatív
  Balog Karol ; M5000 
  XXX
  článok

  článok

 7. Štúdium vplyvu perforácie a následnej impregnácie dreva na zmenu jeho horľavosti
  Grexa Ondrej  Balog Karol ; M5000
  XXX
  článok

  článok

 8. Požiadavky na komplexné posudzovanie horľavosti dreva a materiálov na báze dreva
  Balog Karol ; M5000 
  XXX
  článok

  článok

 9. Limitné podmienky samoudržiavacieho procesu bezplameňového a plameňového horenia celulózových materiálov. Horenie dreva
  Balog Karol ; M5000  Košík M.
  Vysoké Tatry : Československá vedeckotechnická spoločnosť, 1988
  XXX
  kniha

  kniha

 10. Plamenné a bezplamenné horenie polymérnych materiálov
  Balog Karol ; M5000 
  XXX
  článok

  článok