Výsledky vyhľadávania

 1. Syntéza, vlastnosti a syntetické využitie 1-(hetero)arylpyrolov
  Kišoň Marek ; 048140  Milata Viktor ; 048140 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111255
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Syntéza a vlastnosti nových typov enoléterov
  Šitinová Gabriela ; 048140  Milata Viktor (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101852
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Príprava a vlastnosti konjugátov berberínu
  Holúbková Eva ; 048140  Milata Viktor (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92604
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Fluórované kynurénové kyseliny
  Herdová Ivana ; 048140  Milata Viktor (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92599
  bakalárska práca
  kniha

  kniha