Výsledky vyhľadávania

 1. Syntéza a syntetické využitie 5-aminopyrazolov v syntéze nových heterocyklov
  Šofranko Jakub ; 048140  Milata Viktor ; 048000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 01.06.2021 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157762
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Príprava aminobenzotiadiazolov a ich reakcie s aktivovanými enolétermi
  Vaculka Martin ; 048140  Milata Viktor ; 048140 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131873
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Príprava a vlastnosti konjugátov berberínu
  Holúbková Eva ; 048140  Milata Viktor ; 048140 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131898
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Fluórované 4-chinolóny, ich príprava a vlastnosti
  Herdová Ivana ; 048140  Milata Viktor ; 048140 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131897
  diplomová práca
  kniha

  kniha