Výsledky vyhľadávania

 1. Spectroscopic Study of Selenadiazoloquinolones in Alkaline Media
  Barbieriková Zuzana ; C5210  Staško Andrej ; C5210 Zalibera Michal Bella Maroš Milata Viktor ; C8140 Brezová Vlasta ; C5210
  2010
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Theoretical Study of Electronic Structureof Ethyl 1,4-Dihydro-6-Fluoro-8-Nitro-4-Oxoquinoline-3-Carboxylatein Neutral and Anion Radical Forms
  Lukeš Vladimír ; C5280  Rimarčík Ján ; C5280 Klein Erik ; C5210 Punyain Kraiwan Kelterer Anne-Marie Milata Viktor ; C8140 Brezová Vlasta ; C5210
  2010
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Photochemical and photobiological studies on selenadiazoloquinolones
  Barbieriková Zuzana ; C5210  Bella Maroš Milata Viktor ; C8140 Jantová Soňa ; C3260 Brezová Vlasta ; C5210
  2010
  XXX
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Activated enolethers - their praparation, properties and utilization of bioactive compounds
  Milata Viktor ; C8140 
  XXX
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Chémia na podporu kvality života
  Drábik Milan  Milata Viktor ; C8140 Gyepessová Dalma
  2009
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 6. Úlohy chemickej olympiády v kategórii A a ich riešenia, študijné kolo
  Milata Viktor ; C8140 
  2009
  XXX
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 7. Enol Ethers
  Milata Viktor ; C8140  Rádl Stanislav Voltrová Svatava
  XXX
  ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. Prof.Ing.Dr.Drs.h.c.Daniel Belluš, slovenský a švajčiarsky vedec svetového formátu
  Uher Michal  Milata Viktor ; C8140
  2008
  STU, 2008 . - 54s
  ISBN 978-80-227-2876-8
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha