Výsledky vyhľadávania

 1. Sorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentoch
  Lipták Peter ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143534
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Heterogénna fotokatalytická degradácia organických látok
  Krajčovič Matúš ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143532
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Nakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
  Kobelárová Petra ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143539
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Odstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódami
  Režná Lenka ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143542
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní metylénovej modrej Fentonovou reakciou
  Mončeková Klaudia ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143536
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredie
  Položániová Viktória ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144147
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečných odpadov na ich sorpčné vlastnosti
  Kipikaša Matej ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2018 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138623
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Štúdium sorpcie kongočervene na aktivovanom lúženci
  Žišková Jessica ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130104
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Sorpcia metylénovej modrej sklenými vláknami
  Spišiak Milan ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126247
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Stanovenie nebezpečných látok v ovocných destilátoch
  Bizík Ivan ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.05.2016 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118463
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha