Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing / aut. Annamarie Velič, Maroš Soldán, Aleš Ház, Igor Šurina, Michal Jablonský
  Velič Annamarie  Soldán Maroš ; 065000 Ház Aleš ; 049380 Šurina Igor ; 049380 Jablonský Michal ; 049380
  Wood Research . Vol. 64, iss. 3 (2019), s. 461-469
  https://www.researchgate.net/profile/Michal_Jablonsky/publication/334707609_Determination_of_volatile_compounds_emissions_from_wood_processing/links/5d3b24db92851cd04689873e/Determination-of-volatile-compounds-emissions-from-wood-processing.pdf
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D6fUYMFEjzmDKIxou5a&page=1&doc=2
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Novel environmental friendly fire retardants / aut. Alica Bartošová, Maroš Soldán, Maroš Sirotiak, Michaela Prachová
  Bartošová Alica ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 Sirotiak Maroš ; 065100 Prachová Michaela
  Advances in Sciences and Engineering . Vol. 11, no. 1 (2019), s. 1-8
  flame retardants nanocomposites
  http://www.xpublication.com/index.php/ase/article/view/204
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant / aut. Annamarie Velič, Igor Šurina, Aleš Ház, Frans Vossen, Irina Ivanova, Maroš Soldán
  Velič Annamarie  Šurina Igor ; 049380 Ház Aleš ; 049380 Vossen Frans Ivanova Irina Soldán Maroš ; 065000
  Journal of Wood Chemistry and Technology . september, (2019), s. 1-10
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D5CSDhPbSga28oGev4R&page=1&doc=1
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02773813.2019.1668416?journalCode=lwct20
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Sorption of methylene blue by alternative adsorbents / aut. Maroš Soldán, Hana Kobetičová, Tomáš Štefko
  Soldán Maroš ; 065000  Kobetičová Hana ; 065300 Štefko Tomáš ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 73-80
  red mud black nickel mud sorption efficiency
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_8_2019_Sold%C3%A1n.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. The Efficiency of Use of Heating Cables in Wells of Complicated Stock / aut. Tanyana Nikolaevna Ivanova, Aleksandr Ivanovich Korshunov, Maroš Soldán, Dmitriy Nikolaevich Novokshonov, Witold Bialy, Mihail Nikolaevich Baranov
  Ivanova Tanyana Nikolaevna  Korshunov Aleksandr Ivanovich Soldán Maroš ; 065100 Novokshonov Dmitriy Nikolaevich Bialy Witold Baranov Mihail Nikolaevich
  Acta Montanistica Slovaca . Vol. 23, no. 2 (2018), s. 153-162
  heating lines paraffin deposition solid particles
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85056509070&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+Efficiency+of+Use+of+Heating+Cables+in+Wells+of+Complicated+Stock+&st2=&sid=004069ff2012caa01c1e40437e378f1e&sot=b&sdt=b&sl=85&s=TITLE-ABS-KEY%28The+Efficiency+of+Use+of+Heating+Cables+in+Wells+of+Complicated+Stock+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=20&SID=F4xfsx1VKjcT1Qb8WmI&page=1&doc=3
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Study on the metalworking wastewater pre-treatment using fenton´s reaction / aut. Kristína Gerulová, Maroš Soldán
  Gerulová Kristína ; 065100  Soldán Maroš ; 065100
  Journal of Chemical Technology and Metallurgy : . Vol. 53, iss. 3 (2018), online, s.491-495
  Fenton chemistry biodegradability
  http://dl.uctm.edu/journal/node/j2018-3/12_17-134_p_491-495.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Nové trendy v oblasti retardérov horenia / aut. Alica Bartošová, Maroš Soldán, Maroš Sirotiak, Michaela Klačanská
  Bartošová Alica ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 Sirotiak Maroš ; 065100 Klačanská Michaela ; 065000
  Ochrana pred požiarmi a záchranné služby : . S. 7-14
  retardéry horenia nanomateriály biomateriály
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. RMACS system in the biodegradability measurement of poorly soluble substances that may enter environment during accidents / aut. Tomáš Škulavík, Kristína Gerulová, Maroš Soldán
  Škulavík Tomáš  Gerulová Kristína ; 065100 Soldán Maroš ; 065100
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 135-142
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Study of metalworking fluids biodegradability potential enhancement by the prior application of ozone / aut. Kristína Gerulová, Maroš Soldán, Zuzana Szabová
  Gerulová Kristína ; 065100  Soldán Maroš ; 065100 Szabová Zuzana ; 065000
  Key Engineering Materials . Vol. 737. Selected, peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2016), October 14-16, 2016, Phuket, Thailand, (2017), s. 422-427
  biodegradability metalworking fluids ozone
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027000740&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Study+of+metalworking+fluids+biodegradability+potential+enhancement+by+the+prior+application+of+ozone&st2=&sid=d9a5ba4f1934be34d4b97b07e20b4ad5&sot=b&sdt=b&sl=116&s=TITLE-ABS-KEY%28Study+of+metalworking+fluids+biodegradability+potential+enhancement+by+the+prior+application+of+ozone%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Human health concenrs of metal working fluid components. (Part I - Base oils) / aut. Kristína Gerulová, Eva Buranská, Maroš Soldán
  Gerulová Kristína ; 065100  Buranská Eva ; 063800 Soldán Maroš ; 065100
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 25-32
  metalworking fluids composition base oil
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/3_vp40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok