Výsledky vyhľadávania

 1. Herbac - vlastnosti a syntéza
  Nikipelov Artem ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152503
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Artemon - vlastnosti a syntéza
  Holub Michal ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151651
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. DMSO metylácie heteroaromátov
  Dráb Ľuboš ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135700
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Syntetické štúdie prípravy cyklických analógov galbazínu
  Dacho Vladimír ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126517
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Syntéza a vlastnosti polyenolov
  Gurská Mária ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126557
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Syntéza a vlastnosti esterov kyseliny 6-metyl-okta-2,5,7-triénovej
  Dendys Michal ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118627
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Syntetické možnosti formylácie postranného reťazca metylpyrazínov
  Nitrayová Dária ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111072
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Benzylové oxidácie etylpyrazínu
  Ondrejková Alica ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111079
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Syntéza a vlastnosti nových senzorických molekúl s ananásovou vôňou
  Danková Daniela ; 048140  Szolcsányi Peter (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101110
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Syntetické štúdie prípravy analógov galbazínu
  Minichová Barbora ; 048140  Szolcsányi Peter (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101220
  bakalárska práca
  kniha

  kniha