Výsledky vyhľadávania

 1. Meracia zostava s kónickým kalorimetrom na meranie požiarneho rizika horľavých kvapalín : platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8203, prihláška č. 260-2017, dátum podania: 22.11.2017, dátum zverejnenia: 4.4.2018, Vestník ÚPV SR č. 04/2018, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2018. Zverejnená patentová prihláška č. 119-2017, dátum podania patentovej prihlášky: 22.11.2017, dátum zverejnenia patentovej prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019 aut. Jozef Martinka, Peter Šimon, Karol Balog, Peter Rantuch
  Martinka Jozef ; 065300  Šimon Peter ; 045210 Balog Karol ; 065000 Rantuch Peter ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 8 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/260-2017
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/119-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha