Výsledky vyhľadávania

 1. Insight in technology analysis methodics as first process of integrated technology management / aut. Marek Jemala, Ľubomír Jemala
  Jemala Marek ; M4000  Jemala Ľubomír ; E350
  Fórum Manažéra . Roč. 10, č. 2 (2014), s. 27-33
  technology analysis
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. 100 rokov od narodenia profesora Alfreda Piffla
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Spektrum . roč. 13, č. 10 (2007), s.22
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 3. Spisovná slovenčina sa dnes dožíva 160 rokov
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Pravda . Roč. 15, č. 183 (2007), s.13
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Fyzik a Slovák ako repa
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Zrno . Roč. 18, č. 27 (2007), s.22-23
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Ďalší rozvoj Slovenskej republiky determinujú univerzity, SAV a inovačné partnerstvá s praxou
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Parlamentný kuriér . Roč. 15, č. 146 (2007), s.62-64
  rozvoj inovačné partnerstvá univerzity
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Spájanie princípov vedy, viery a kultúry v poznatkovom manažmente spoločnosti
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Parlamentný kuriér . Roč. 15, č. 143-144 (2007), s.60-62
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Môžeme byť právom hrdí
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Zrno . Roč. 18, č. 3 (2007), s.20-21
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 8. Aplikovanie princípov biológie a bioniky do znalostného manažmentu na vstupe do 21.storočia
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Parlamentný kuriér . Roč. 15, č. 145 (2007), s.58-60
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Obmedzenie podnikania znevýhodnených skupín a možnosti rozvoja sociálneho manažmentu v SR/EÚ
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Nové smery rozvoja perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti . s.208-216
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Základní styly vedení lidí - výběr z teorie
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Moderní řízení . Roč. 42, č. 8 (2007), s.56-57
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok