Výsledky vyhľadávania

 1. Process control 2017 : 21st International conference on process control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 6-9, 2017 / ed. Miroslav Fikar, Michal Kvasnica
  Fikar, Miroslav, ; 047220 (ed.) Kvasnica, Michal, ; 047220 (ed.)
  International conference on process control 21. June 6-9, 2017 Štrbské Pleso, Slovakia
  1. vyd.
  Danvers : IEEE, 2017 . - 476 s.
  ISBN 978-1-5386-4011-1. -- ISBN 978-1-5386-4010-4 (USB)
  https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7970056/proceeding
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (12) - článok
  kniha

  kniha

 2. Process control 2015 : 20th International Conference on Process Control. Štrbské Pleso, Slovak Republic. June 9-12, 2015
  Fikar, Miroslav, ; 047220 (ed.) Kvasnica, Michal, ; 047220 (ed.)
  20th international conference on process control June 9-12, 2015 Štrbské Pleso, Slovak Republic
  1. vyd.
  New York : IEEE, 2015 . - 412 s.
  ISBN 978-1-4673-6627-4
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7163004
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (31) - článok
  kniha

  kniha

 3. Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design ROCOND 2015, Bratislava, 8-11 July, 2015 / Miroslav Fikar
  Fikar, Miroslav, ; 047220 (ed.)
  IFAC Symposium on Robust Control Design ROCOND 2015 8 8.-11.7.2015 Bratislava
  1. vyd.
  [s.l.] Elsevier 2015 . - 444 s.
  ISBN 2405-8963
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 4. Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : Štrbské Pleso, Slovakia, June 18-21, 2013
  Fikar M. (ed.)  Kvasnica M. (ed.)
  1st. ed.
  Piscataway : IEEE, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-3951-1
  zborník (príspevkov)
  (46) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1020
  kniha

  kniha

 5. Process Control 2011 : Proceedings of the 18th International Conference. Tatranská Lomnica, Slovakia, 14.-17.6. 2011
  Fikar Miroslav (ed.) ; C7220  Kvasnica Michal (ed.) ; C7220
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 599 s
  ISBN 978-80-227-3517-9
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (41) - článok
  kniha

  kniha

 6. Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Workbook
  Huba Mikuláš (ed.) ; E010  Skogestad Sigurd (ed.) Fikar Miroslav (ed.) ; C7220 Hovd M. (ed.) Johansen T.A. (ed.) Rohaľ-Ilkiv Boris (ed.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave ; Trondheim : NTNU, 2011 . - 335 s
  ISBN 978-80-968627-3-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Textbook
  Huba Mikuláš (ed.) ; E010  Skogestad Sigurd (ed.) Fikar Miroslav (ed.) ; C7220 Hovd M. (ed.) Johansen T.A. Rohaľ-Ilkiv Boris (ed.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave ; Trondheim : NTNU, 2011 . - 349 s
  ISBN 978-80-968627-4-0
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Process Control 2009: 17th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, June 9 - 12, 2009
  Fikar M. (ed.)  Kvasnica M. (ed.)
  BratislavaBratislava : STU v Bratislave, 2009 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-3081-5
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 9. Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007
  Mikleš Ján (ed.) ; C7220  Fikar Miroslav (ed.) ; C7220 Kvasnica Michal (ed.) ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007 . - 1 CD-ROM
  ISBN 978-80-227-2677-1
  zborník (príspevkov)
  (47) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4000
  kniha

  kniha

 10. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov : Zborník abstraktov medzin.konferencie katedier automatizácie a kybernetiky techn.vysokých škôl a univerzít Slovenskej a Českej republike
  Hulkó Gabriel (ed.) ; J110  Fikar Miroslav (ed.) ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - CD ROM
  ISBN 80-227-2106-9
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  kniha

  kniha