Výsledky vyhľadávania

 1. Electroanalytical chemistry for the analysis of solids: Characterization and classification (IUPAC Technical Report)
  Domenech-Carbo Antonio  Labuda Ján ; C1180 Scholz Fritz
  XXX
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Vybrané aplikácie elektroanalytických metód a senzorov so zameraním na zdravie človeka
  Labuda Ján ; C1180 
  XXX
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. ACP 2012
  Barek Jiří (ed.)  Hrouzková Svetlana (ed.) ; C1180 Labuda Ján (ed.) ; C1180 Vyskočil Vlastimil (ed.)
  XXX
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  článok

  článok

 4. Využitie polymérov pri príprave elektrochemických biosenzorov na báze nukleových kyselín
  Beníková Katarína  Ferancová Adriana Labuda Ján ; C1180
  2010
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Prietokový systém s DNA biosenzorom pre hodnotenie poškodenia DNA chemikými látkami a účinku antioxidantov
  Šimková Darina ; C1180  Labuda Ján ; C1180
  2010
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Voltametrické stanovení genotoxických nitro-a oxoderivátu fluorenu
  Vyskočil Vlastimil  Labuda Ján ; C1180 Barek Jiří
  2010
  XXX
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Electrochemical flow-through system with DNA biosensor for biomedical and food technology applications
  Šimková Darina ; C1180  Labuda Ján ; C1180 . - 5 s
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Concepts and terms at electrochemical nucleic acid-based biosensors
  Labuda Ján ; C1180  . - 2 s
  biosensors, nucleid acid, chemically modified electrode, electrochemistry
  XXX
  AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Damaging Effects of Genotoxic Fluorene Derivatives on DNA Detected Voltammetrically Using an Electrochemical DNA Biosensor
  Vyskočil Vlastimil  Labuda Ján ; C1180 Barek Jiří
  2009
  XXX
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Detection of in vitro damage to DNA using carbon electrodes in flow-through cell
  Labuda Ján ; C1180  Beinrohr Ernest ; C1180 Šimková Darina ; C1180
  2009
  XXX
  AEG - 12/Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ; 13/Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok