Výsledky vyhľadávania

 1. Katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
  Galicová Tatiana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150721
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka
  Šopová Barbora ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150811
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
  Balážová Martina ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150684
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
  Košťúr Roman ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150754
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. 3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143099
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Elektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vody
  Ábel Maroš ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136222
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Corrosion Behaviour of Amorphous and Nanocrystalline Ni-W Alloys
  Šišová Lívia ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128443
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Biodeteriorácia zinkových zliatin
  Dojcsánová Emília ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120788
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Nanocrystalline alloys in amorphous matrix
  Druga Jakub ; 042120  Zemanová Matilda (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 117

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103060
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Mikrobiálne ovplyvnená korózia povlakov na báze zinku
  Vávrová Jana ; 042120  Zemanová Matilda (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 08.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113050
  diplomová práca
  kniha

  kniha