Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv tvaru substrátu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody / aut. Maroš Ábel, Jana Záchenská, Matilda Zemanová
  Ábel Maroš  Záchenská Jana ; 042120 Zemanová Matilda ; 042120
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 111-111
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Hodnotenie kvality povrchovej úpravy – Metal Antik na dlhodobo exponovaných vzorkách / aut. Roman Košťúr, Matilda Zemanová
  Košťúr Roman ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . S. 51-52
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ni a Ni-W povlaky ako katalyzátory pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody / aut. Jana Záchenská, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . S. 55-56
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov / aut. Stanislava Mikulášiová, Matilda Zemanová
  Mikulášiová Stanislava ; 040000  Zemanová Matilda ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . S. 49-50
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nickel-based nanocoatings on 3D Ni foam for zero-gap alkaline water electrolysis / aut. Jana Záchenská, Maroš Ábel, Matej Mičušík, Vladimír Jorík, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Ábel Maroš Mičušík Matej Jorík Vladimír ; 042190 Zemanová Matilda ; 042120
  Journal of Applied Electrochemistry . Vol. 50, iss. 9 (2020), s. 959-971
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. 3D elektródy na báze niklu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody / aut. Jana Záchenská, Tatiana Galicová, Ján Lokaj, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Galicová Tatiana Lokaj Ján Zemanová Matilda ; 042120
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 100-100
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Pokovovanie 3D elektród / aut. Jana Záchenská, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120
  Nové trendy v povrchových úpravách . S. 35-41
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Electrolytic colouring of anodized aluminium on tin basis / aut. Barbora Šopová, Matilda Zemanová
  Šopová Barbora ; 040000  Zemanová Matilda ; 042120
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 12, iss. 1 (2019), s. 8-13
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis / aut. Matilda Zemanová, Maroš Ábel
  Zemanová Matilda ; 042120  Ábel Maroš
  Hydrogen Days 2019, Through collaboration to the deployment of H2 technologies : . S. 65
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Vplyv biofilmu na zliatinové povlaky Zn-Ni a Zn-Fe / aut. Matilda Zemanová, Emília Dojcsánová, Ľudmila Krištofíková
  Zemanová Matilda ; 042120  Dojcsánová Emília Krištofíková Ľudmila ; 044000
  52. Celostátní aktiv galvanizérů : . S. 39-42
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok