Výsledky vyhľadávania

 1. Dosiahnutie účinného centralizovaného zásobovania teplom v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves / aut. František Urban, Peter Muškát, Jozef Bereznai
  Urban František ; 020060  Muškát Peter ; 020060 Bereznai Jozef ; 020060
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 66 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Expertná analýza zhodnotenia papierenských kalov / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Peter Križan, František Urban, Miloš Matúš ; rec. Peter Širica, Jozef Jandačka
  Šooš Ľubomír ; 020240  Pokusová Marcela ; J0070 Križan Peter ; 020240 Urban František ; 020260 Matúš Miloš ; J240 Širica Peter (rec.) Jandačka Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 84 s.
  environmentálna výchova environmental education legislatíva
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Dopadová štúdia - návrh zadania projektu spaľovania DŠ a produktov z drevných pilín : priebežná správa
  Šooš Ľubomír ; J0070  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Fabuš Michal Ondruška Juraj ; J0070 Fabuš Michal Biath Peter ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Fabušová Iva Fodor Peter ; J0060
  Bratislava : PROEN, 2012 . - 65 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Expertná analýza energetického zhodnotenia trávnatého odpadu pre spoločnosť Letisko Košice-Airport Košice, a.s.
  Šooš Ľubomír ; J0070  Urban František ; J0060 Matúš Miloš ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 86 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Koncepcia rozvoja Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves v tepelnej energetike
  Urban František ; J0060  Malý Stanislav ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 94 s
  výroba tepla dostupnosť palív
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Kombinovaná výroba elektriny a tepla - stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie : Záverečná správa
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Jediný Ladislav Daruľa Ivan ; E020 Pípa Marek ; E020 Kubica Juraj ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 68 s 4 prílohy
  kombinovaná výroba teplo elektrina combined production heat electricity
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Kombinovaná výroba elektriny a tepla v a.s. PPC Power - delenie variabilných nákladov podľa energetickej metódy
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Jediný Ladislav
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 10 s
  kombinovaná výroba teplo elektrina combined production electricity heat
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti prevádzky teplárne spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. : Záverečná správa
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Pulmann Marián ; J260 Muškát Peter ; J260 Belko Ján
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2007 . - 63 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Zvýšenie presnosti určovania výkonu palivových kaziet a jeho rozloženia v aktívnej zóne reaktora typu VVER 440 /Úloha APVT-99-PO2405/ : Príprava podkaldov, návrh výpočtového modelu a overenie výpočtového kódu pre tepelný a hydraulický výpočet. Etapa č. 4
  Urban František ; J260  Nohel Jaroslav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Muškát Peter ; J260 Pulmann Marián ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2006 . - 35 s
  palivové kazety 3D modely fuel assembly
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 10. Energetická koncepcia mesta Holíč v tepelnej energetike
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2006 . - 117 s
  fosílne zdroje obnoviteľné zdroje energie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha