Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a overenie odolnosti spriahnutia štíhlych betónových dosiek vystužených GFRP výstužou s monolitickou mostovkovou doskou.
  Sivčák Anton ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145697
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Nonlinear analysis of slender reinforced concrete columns
  Dobrý Jakub ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145703
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Teoretická a experimentálna analýza betónových dosiek s GFRP výstužou
  Valašík Adrián ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127983
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Numerická a experimentálna analýza štíhlych betónových stĺpov
  Kendický Peter ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111504
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Spoľahlivosť štíhlych betónových stĺpov pri nelineárnych metódach
  Kišac Marian ; V110  Benko Vladimír (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 675
  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Theory and Structures of Civil Engineering Works slender columns resistance non-linear analysis nelineárna analýza odolnosť štíhle stĺpy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82594
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha