Výsledky vyhľadávania

 1. Diagnostika a životnosť priepustu pod prívodným kanálom VD Gabčíkovo
  Hollý Ivan ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Stavebnictví : . Roč. 13, č. 5 (2019), s. 28-32
  zostatková životnosť diagnostika priepustu korózia výstuže remaining working life culvert diagnostics reinforcement corrosion
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Analýza porúch a tepelno-technický výpočet stien železobetónových valcových síl na cement
  Bilčík Juraj ; 010110  Šoltész Július ; 010110 Matiašková Lýdia ; 010110
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 19, č. 3 (2019), s. 48-53
  analýza betón cement analyses reinforced concrete
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Design of concrete structures to cracks width control using GFRP
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Proceedings of the International fib Symposium on Conceptual Design of Structures : . online, s. 543-548
  glass fibre reinforced polymers bond coefficients of GFRP crack width control polyméry vystužené skleným vláknom koeficient súdržnosti GFRP obmedzenie šírky trhliny
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Diagnostika a návrh rekonštrukcie plaveckého bazéna
  Hollý Ivan ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 55-60
  diagnostika rekonštrukcia plavecký bazén korózia výstuže diagnostic reconstruction swimming pool reinforcement corrosion
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Agresivita prostredia pojazdných plôch garáží a možnosti predĺženia ich životnosti
  Bilčík Juraj ; 010110  Benko Vladimír ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 37-40
  trhliny karbonatácia betónu chloridová korózia výstuže životnosť cracks carbonation of concrete chloride corrosion of reinforcement service life
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza porúch stien betónových síl od environmentálneho a prevádzkového zaťaženia
  Bilčík Juraj ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 9-12
  kaverny trhliny karbonatácia betónu korózia výstuže caverns cracks carbonation of concrete corrosion of reinforcement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Opatrenia na obmedzenie vzniku skorých deliacich trhlín v základových doskách
  Bilčík Juraj ; 010110  Sonnenschein Róbert ; 010110
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 18, č. 3 (2018), s. 46-50
  skoré trhliny základová doska nepriame zaťaženia early-age cracks foundation slab indirect loads
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Post-installed shear reinforcement in flat slabs
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . USB kľúč, s. 871-878
  punching strengthening shear reinforcement pretlačenie zosilňovanie šmyková výstuž
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Utilisation Capacity of CFRP in Strengthening Concrete Structures / aut. Katarína Gajdošová, Juraj Bilčík, Peter Paulík
  Gajdošová Katarína ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  fib 2018 - Better, Smarter, Stronger : . USB kľúč, [6] s.
  dlhodobé správanie vláknami vystužené polyméry výstuž blízko povrchu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Control of early-age cracking in watertight concrete structures
  Matiašková Lýdia ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Šoltész Július ; 010110
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 26, no. 3 (2018), s. 16-21
  watertight concrete foundation slabs walls restrained contractions early age cracking reinforcement biele vane základové dosky steny obmedzenie pretvorení skoré trhliny výstuž
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok