Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza bezpečnosti priehrad na Slovensku s prihliadnutím na ich vek a význam : Záverečná správa grantového projektu VEGA č. 1/7140/2000
  Lukáč Michal (ved. výsk. tímu) ; V150  Bednárová Emília (člen výsk. tímu) ; V150 Grambličková Danka (člen výsk. tímu) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2002
  SVF ;
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha