Výsledky vyhľadávania

 1. Some Problems in the Projects of the Pump-station of Hydropower Plant IpeL in Slovakia.
  Hruštinec Ľuboš ; V150  Lukáč Michal ; V150 Kuzma Jozef ; V150
  Twenty-third International Congress On Large Dams : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Geologické, morfologické a ekologické aspekty výberu profilu priehrad nádrží
  Lukáč Michal ; V150  Marikovičová Andrea
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 52, č. 1-2 (2009), s.10-13
  ecological aspects ekologické aspekty morfologické pomery morphological conditions proces zanášania process of siltation vlnová abrázia wave abrasion
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Analýza faktorov energetickej náročnosti sypaných priehrad
  Lukáč Michal ; V150  Marikovičová Andrea
  Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : . s.153-158
  energetická náročnosť energy demand merná spotreba energie prepravná vzdialenosť specific consumption of energy demands transportation distance
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Poruchy a sanácie priehrad
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  XXXI. Přehradní dny 2008 : . s.7-12
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv reologických procesov v podloží na bezpečnosť vodného diela Kráľová.
  Hruštinec Ľuboš ; V150  Kuzma Jozef ; V150 Lukáč Michal ; V150 Černý Miroslav ; V150
  XXXI. Přehradní dny 2008 : . s.163-170
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Vodárenské nádrže pre zásobovanie pitnou vodou na Slovensku
  Lukáč Michal ; V150  Bednárová Emília ; V150
  Pitná voda 2007/Zborník prednášok z X.konferencie s medzinárodnou účasťou : . s.39-46
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Interakcia SVD Gabčíkovo-Nagymaros s prostredím v reálnej prevádzke
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  15 rokov prevádzky sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros : . s.245-250
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vodárenské nádrže pre zásobenie pitnou vodou na Slovensku
  Lukáč Michal ; V150  Bednárová Emília ; V150
  Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia . Roč. 5, č. 3 (2007), s.56-61
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. The Role of Slovak Dams and Reservoirs in the History and at Present
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  14th German Dam Symposium : . s.295-301
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zvláštnosti monitoringu sypaných priehrad a príčiny ich porúch
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  Polní geotechnické metody 2006 : . s.103-108
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok