Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 19  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stu21551 xcla^"
 1. Geodetický monitoring mostných objektov v Bratislave
  Ježko Ján ; V140  Staněk Vlastimil
  XII.mezinárodní vědecká konference.Brno,20.-22.4.2009 : . s.135-140
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Meranie zvislých posunov mostného objektu Apollo v Bratislave
  Ježko Ján ; V140  Staněk Vlastimil
  Acta Montanistica Slovaca . Roč. 14, mimor. č. 1 (2009), s.54-61
  bridge bridge pillars most mostné piliere reference points vertical displacements vzťažné body zvislé posuny
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Meranie zvislých posunov mostného objektu Apollo v Bratislave
  Ježko Ján ; V140  Staněk Vlastimil
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Výučba geodézie v teréne pre stavebné smery
  Staněk Vlastimil  Hostinová Gabriela ; V140
  História, súčasnosť a perspektívy sústredenej výučby geodézie v teréne : . s.21-26
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vytyčovanie stavebných objektov
  Staněk Vlastimil 
  Prípravný kurz pre autorizovaných geodetov a kartografov : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Nové technológie v inžinierskej geodézii
  Kopáčik Alojz ; V140  Lukáč Štefan ; V140 Staněk Vlastimil
  Progresívne technológie v inžinierskej geodézii : . s.9-20
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Geodetické merania súvisiace s výstavbou a prevádzkou tunelov
  Kopáčik Alojz ; V140  Staněk Vlastimil Kyrinovič Peter ; V140
  XI. Miedzynarodowe Polsko-Czesko-Slowackie Dni Geodézji : . s.3-8
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  AEE
  článok

  článok

 8. Vyhodnotenie, údržba a obnova základnej mapy diaľnice
  Kyrinovič Peter ; V140  Kopáčik Alojz ; V140 Staněk Vlastimil
  Geodézia a kartografia v doprave : . s.13-20
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  AEF
  článok

  článok

 9. Skúsenosti geodeta pri výstavbe diaľničných tunelov na Slovensku
  Staněk Vlastimil  Kopáčik Alojz ; V140 Kyrinovič Peter ; V140
  Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005 : . s.41-49
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  AEE
  článok

  článok

 10. Aplikácia trigonometrickej metódy na určovanie vodorovných posunov vodnej stavby Ružín I
  Staněk Vlastimil  Kyrinovič Peter ; V140
  Odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb pri príležitosti 30. výročia činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu : . s.138-143
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  AEE
  článok

  článok