Výsledky vyhľadávania

 1. Komplexná analýza hrádze dolnej nádrže PVE Čierny Váh / aut. Emília Bednárová, František Baliak, Jozef Hulla, Danka Grambličková, Marián Minárik, Ž Miháliková, G Hutníková, O Řikovská, H Veleba
  Bednárová Emília ; V150  Baliak František ; V150 Hulla Jozef ; V150 Grambličková Danka ; V150 Minárik Marián ; V150 Miháliková Ž. Hutníková G. Řikovská O. Veleba H.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012 . - 222 s.
  výskumná správa
  kniha

  kniha

 2. Inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických objektov - hrad Devín : Čiastková záverečná práca
  Vlčko Ján  Malgot Jozef ; V150 Baliak František ; V150 Bartók Július Pipík Radovan Kopecký Miloslav ; V150 Solčiansky Roman Mišík M. Gregor V. Bartoš Pavel ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997
  výskumná správa
  kniha

  kniha

 3. Analýza inžinierskogeologických príčin porušenia stavebných objektov : Záverečná správa výskumnej úlohy
  Malgot Jozef ; V150  Baliak František ; V150 Čabalová Darina ; V150 Barók J. Kopecký Miloslav ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1993
  výskumná správa
  kniha

  kniha