Výsledky vyhľadávania

 1. Spomienka na život a dielo docenta Nemčoka pri príležitosti nedožitých 90-tich rokov
  Baliak František  Brček Martin ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [10] s.
  inžinierska geológia zosuvy geologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Rock environment and its impact on the human
  Baliak František  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Akupunktúra a naturálna medicína . Č. 1 (2015), online, s. 33-39
  geological environment rock environment geological factors of the envrironment geopotential geobarriers rocks construction materials
  http://www.naturalnamedicina.com/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_a_naturalna_medicina_2015_cislo1_en.pdf
  http://www.naturalnamedicina.com/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_a_naturalna_medicina_2015_cislo1_sk.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zosuv svahu zárezu v km 79,000 trasy R-1 Nitra západ - Tekovské Nemce
  Janták Viktor  Baliak František Mušec Peter Brček Martin ; 010150
  55 rokov geotechniky na Slovensku : . CD-ROM, s. 172-182
  zosuv sanačné opatrenia R1
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Slope Movements as a Geofactors of the Environment and their Impact on Human
  Baliak František  Brček Martin ; V150
  Akupunktúra a naturálna medicína : . Č. 5-6 (2015), online, s. 49-56
  slope movements slope deformation environment geological environment geopotential geobarriers human life
  http://www.naturalna-medicina.sk/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_a_naturalna_medicina_2015_cislo5-6_en.pdf
  http://www.naturalnamedicina.com/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_a_naturalna_medicina_2015_cislo5-6_sk.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Water as geological factor of the environment and its influence on humans
  Baliak František ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Brček Martin ; V150
  Acupuncture and Natural Medicine [elektronický zdroj] . No. 1 (2014), online, s. 50-52
  geobariéry geobarriers geological factors geologické faktory geopotenciály geopotentials human life voda water život človeka
  http://www.naturalnamedicina.com/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_a_naturalna_medicina_2014_cislo1_en.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Svahové deformácie a ich sanácie na svahoch zárezov cesty R-1 (Nitra-Tekovské Nemce, severný obchvat Banskej Bystrice)
  Baliak František ; V150  Janták Viktor Mušec Peter ; V150 Brček Martin ; V150
  Role inženýrského geologa v současnosti : . [8] s.
  expressway R-1 Remediation rýchlostná cesta R1 sanácia slope failure svahové deformácie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=300704
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Slope failures on road cut slopes of the R1 expressway (Nitra - Tekovské Nemce) in the Slovak Republic
  Baliak František ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Brček Martin ; V150 Janták Viktor Mušec Peter ; V150
  Geotechnics of Roads and Railways. Volume 1 : . S. 403-408
  landslides Remediation rýchlostná cesta R1 R1 expressway sanácia zosuvy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Vznik svahových deformácií a ich sanácie na svahoch zárezov R1 v úseku Selenec - Tekovské Nemce
  Baliak František ; V150  Janták Viktor Mušec Peter ; V150 Brček Martin ; V150
  Geotechnika - Geotechnics 2014. Konštrukcie, technológie a riziká : . S. 41-49
  extrémne klimatické podmienky landslides rýchlostná cesta R1 zosuvy sanačné práce expressway R1 extreme climate conditions remediation works
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Remediation of landslides of the R1 expressway in Slovakia
  Baliak František ; V150  Brček Martin ; V150 Janták Viktor Mušec Peter ; V150
  EGRSE . Vol.20, No. 2 (2013), s.1-13
  factors and causes faktory a príčiny landslides monitoring monitoring rýchlostná cesta R1 R1 expressway stabilizácia stabilization zosuvy
  http://www.caag.cz/egrse/2013-2/01_baliak.pdf
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276347
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Atlas máp stability svahov Slovenskej Republiky ako pomôcka pri znaleckej činnosti
  Baliak František ; V150  Brček Martin ; V150
  Almanach znalca . Roč. 13, č. 1 (2013), CD ROM, s. 8-13
  slope failure slope stability stabilita svahov svahová porucha
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276346
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok