Výsledky vyhľadávania

 1. Systém na rozpoznávanie značiek
  Sedlák Tomáš  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 53 s
  automatizácia robotika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Komunikačné rozhrania systému s OS Windows CE
  Kukuča Peter  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 71 s
  meracia a informačná technika klient servery komunikácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Implementácia Frame-Relay pri prenose údajov a vzdialenom meraní
  Čaprnka Martin  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 59 s
  meracia a informačná technika zber dát prenos dát meranie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Systémový elektronický elektromer
  Karasz Juraj ; E  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 60 s
  automatizácia Meracia technika meracia a informačná technika elektromery
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Telematický terminál motorového vozidla
  Ondrášek Dalibor  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 63 s
  Meracia technika informačná technika telematický terminál automobil motorové vozidlá
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Lokalizačný systém cestného vozidla
  Chlebovec Michal ; E  Kukuča Peter ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 63 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Automatické pracovisko na meranie elektrických a magnetických vlastností magnetorezistívnych a supravodivých tenkovrstvových materiálov
  Durec Mário  Lobotka Peter (škol.) Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 60 s príl.
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Vyhodnocovanie neistôt merania v prostredí MATLAB
  Lacinák Pavol  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 66 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Automatické meranie charakteristík lineárnych sústav v prostredí MATLAB
  Szalay Ján  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 57 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Riadenie pohybu mobilného robota
  Mičušík Branislav  Kukuča Peter (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 64 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha