Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie v prenosovej a distribučnej sústave : dát. obhaj. 8.2.2017, č. ved. odb. 5-2-54
  Chrapčiak Igor ; 034000  Kukuča Peter ; 034000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.02.2017 ; Študijný odbor : 5.2.54. meracia technika ; Študijný program : D-MERT . - 117 s., Autoref. 2016, 29 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100399
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Zdanlivý výkon v trojfázovej sústave s neharmonickými napätiami a prúdmi : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 17.11.1983 / [aut.] Kukuča,Peter, Ing.; Škol. Gyárfáš,Juraj
  Kukuča Peter ; E040  Gyárfáš Juraj (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 88 s Autoref.1982, 18 s
  Meracia technika odber elektrickej energie tenzor výkonu fázor výkonu meranie elektrických výkonov výkon nesymetrie
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha