Výsledky vyhľadávania

 1. From smart metering to smart grid / aut. Peter Kukuča, Igor Chrapčiak
  Kukuča Peter ; 034000  Chrapčiak Igor ; 034000
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 16, No. 3 (2016), online, s. 142-148
  smart metering smart grid efficiency power factor power loss
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=U1CvpsbJHMl18hg3vdu&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Smart Metering a Smart Grid. Očakávania a skutočnosť
  Kukuča Peter ; E040 
  ATP Journal . Roč. 19, č. 7 (2012), s.42-45
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Smart Metering alebo správne meranie?
  Kukuča Peter ; E040 
  Metrologické listy : . Roč. 35, č. 1 (2012), s.67-71
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Smart Metering and Smart Grid - (When) will it be a Reality?
  Kukuča Peter ; E040  Harťanský René ; E040
  Power Engineering 2012. Control of Power Systems 2012 [elektronický zdroj] : . s.151-152
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Smart Metering a metrológia
  Kukuča Peter ; E040 
  Metrológia a skúšobníctvo . Roč. 17, č. 4 (2012), s.19-23
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Inteligentné merania spotreby elektrickej energie - Smart Metering
  Kukuča Peter ; E040  Kaluš Eduard
  34. konferencia elektrotechnikov Slovenska : . s.70-81
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Single (value) is not Enough
  Kaluš Eduard  Kukuča Peter ; E040
  Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : . s.86-87
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Faktor výkonu ? nič jednoduchšie?
  Kaluš Eduard  Kukuča Peter ; E040
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 16, č. 1 (2010), s.40-43
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Meranie základných elektrických veličín - zdanlivý a iné výkony
  Kaluš Eduard  Kukuča Peter ; E040
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, č. 1 (2009), s.10-14
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Neistoty merania elektrických veličín (3)
  Kukuča Peter ; E040 
  AT&P Journal . Roč. 16, č. 3 (2009), s.72-73
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok