Výsledky vyhľadávania

 1. Hlavná okresná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom meste
  Kronková Alexandra ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145914
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vedľajšia integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom meste
  Vandlík Jakub ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125962
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vedľajšia integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom meste
  Pisár Matúš ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125946
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Hlavná okresná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom meste
  Miškovičová Veronika ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128964
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Hlavná krajská integrovaná hasičská a záchranná stanica v Trnave
  Nádaský Michal ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117496
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Hlavná okresná integrovaná hasičská a záchranná stanica v Dunajskej Strede
  Ecker Juraj ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109251
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Hlavná krajská integrovaná hasičská a záchranná stanica v Trnave
  Šimončičová Andrea ; 010180  Olbřímek Juraj (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110591
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vedľajšia integrovaná hasičská a záchranná stanica v Púchove
  Fojtík Lukáš ; 010180  Olbřímek Juraj (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109387
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Vedľajšia integrovaná hasičská a záchranná stanica v Bánovciach
  Vdolečková Barbora ; 010180  Olbřímek Juraj (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110578
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Hlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v Svidník
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109706
  diplomová práca
  kniha

  kniha