Výsledky vyhľadávania

 1. STN ISO 23601 Bezpečnostné značenie.Značenie požiarneho evakuačného plánu
  Olbřímek Juraj ; V180 
  Bratislava : SUTN, 2012 . - 16 s
  bezpečnostné značenie
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 2. STN EN 1995-1-2/NA.(73 1701)Eurokód 5.Navrhovanie drevených konštrukcií : Časť 1-2:Všeobecné pravidlá.Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.Národná príloha
  Olbřímek Juraj (cre) ; V180 
  Bratislava : SUTN, 2011 . - 4 s
  drevené konštrukcie fire resistance timber structures
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 3. Požiarna bezpečnosť stavieb.Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií.Zmena 3 : STN 73 0821/Z3
  Olbřímek Juraj (cre) ; V180 
  Bratislava : SUTN, 2010 . - 4 s
  fire resistance požiarna odolnosť
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 4. STN EN 1991-1-2 Eurokód 1:Zaťaženia konštrukcií : Časť 1-2:Všeobecné zaťaženia.Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
  Tóthová Dagmar  Olbřímek Juraj ; V180
  Bratislava : SUTN, 2007 . - 52 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 5. STN EN 1994-1-2/NA.Eurokód 4:Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií : Časť 1-2:Všeobecné pravidlá.Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.Národná príloha
  Štujberová Magdaléna (cre) ; V190  Olbřímek Juraj (cre) ; V180
  Bratislava : SUTN, 2006 . - 5 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 6. STN EN 1991-1-2/NA Eurokód 1.Zaťaženie konštrukcií.Časť 1-2:Všeobecné zaťaženia : Zaťaženie konštrukcií namáhaných požiarom.Národná príloha
  Olbřímek Juraj ; V180  Tóthová Dagmar
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006 . - 10 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 7. Požiarna bezpečnosť stavieb.Zásobovanie vodou na hasenie požiarov : STN 92 0400
  Olbřímek Juraj (cre) ; V180 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 28 s
  požiarna bezpečnosť hasenie požiarov
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha