Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv difúzne uzavretej konštrukcie na teplotu v okolí komína
  Lacová Zuzana ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky : . S. 52-57
  komín požiarna bezpečnosť horľavé materiály teplotné pole bezpečná odstupová vzdialenosť
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Požiarna ochrana vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 25, č. 4 (2018), s. 32-33
  požiarna ochrana požiarne pásy extenzívna zeleň vegetačná strecha
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Air distribution in accordance with fire regulation
  Straková Zuzana ; 010290  Olbřímek Juraj ; 010180
  EXPRES 2018 : . CD-ROM, s. 7-10
  požiarne vetranie mechanical ventilation block of flats air distribution fire regulation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. The impact of HVAC systems on smoke movement
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  ATF 2018 : . USB kľúč, s. 124-127
  HVAC smoke movement air ventilation fire compartment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Šírenie požiaru rozvodmi núteného vetrania vo viacpodlažnom bytovom dome s vybranou drevenou rámovou nosnou konštrukciou
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  Požární ochrana 2017 : . DVD ROM, s. 130-132
  drevená rámová konštrukcia nútené vetranie inštalačné rozvody priestupy rozvodov šírenie požiaru
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Surface temperature analysis of the single-layer flue connected to the solid fuel appliance
  Lacová Zuzana ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 144-147
  surface temperature flue single-layer solid fuel appliance fire safety
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Fire barrier solutions for extensive green roof
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 165-168
  extensive green roof fire barrier spread of fire roof construction
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The fire safety of chimneys in lower standard family houses
  Lacová Zuzana ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 15
  fire safety chimney family houses construction flue pipe combustibles
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. New principles of ventilation protected escape routes according to EN 12101 – 6
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 127-131
  escape routes overpressure ventilation spread of smoke
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Simulation of temperature in roof insulation layers in case of fire
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 169-172
  mineral wool polystyrene temperature simulation polymer
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok